Felicitation

‘ಆರ್ಸೊ’ ನತಲಾಂಚೊ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಲೇಖಕಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

‘ಆರ್ಸೊ’ ನತಲಾಂಚೊ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಲೇಖಕಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ನತಲಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ, ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಮನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್...

ಲೌಕಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್’ಯಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಮಾರ್ಗ್’ದರ್ಶನ್!

ಲೌಕಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್’ಯಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಮಾರ್ಗ್’ದರ್ಶನ್!

ಯಾಜಕಾಂನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೆವೆ ಸಂಗಿ ಲೌಕಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸವೆ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ...

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಮಹಾನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಮಹಾನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉರ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳಾರ್ 21 ತಾರಿಕೆಚೊ. ಜ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜಲ್ಮೊನ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.