Feast of St. Xavier, Abu Dhabi

ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ

ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಸಾಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.