Electronics

ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್!

ಘರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್!

ಜೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ’ಜೈವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ 2.0 ವೈರ್’ಲೆಸ್ ಬುಕ್’ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏಕ್ ನವೊ ...

ಪ್ಯಾಂಟಾಂತ್ ಇ-ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸ್ಫೋಟ್

ಪ್ಯಾಂಟಾಂತ್ ಇ-ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸ್ಫೋಟ್

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾ. ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಸ್ತು ಖರೀದ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಟಾಕಿ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ...

ಐ-ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ!

ಐ-ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ!

ಐ-ಫೋನ್ ಆನಿಂ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸ್ಪೋಟಾ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಐ-ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಕಡೆಂ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್...

ಆತಾಂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟಿ.ವಿ ಖರೀದ್ ಕರಾ, ಪಯ್ಶೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯಾ!

ಆತಾಂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟಿ.ವಿ ಖರೀದ್ ಕರಾ, ಪಯ್ಶೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯಾ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಾಚ್ಯೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಸುಮಾರ್ 40-50 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ವಸ್ತು ಘೆತಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ವಾಂದೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್...

ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಲೊ

ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಲೊ

ಐ-ಪೋನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ನಿದೆಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮೆಲಾನಿ ತನ್ ಪೆಲೆಜ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್’ಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಾಲಿ,...

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಆಡ್ವಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಪೋನಾಂಚಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬದ್ಲುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ. ಕಾರಣ್ ಚಂಡಿಗಡ್’ಚೊ ದೀಪಕ್ ಗೊಸೈನ್ ಎಕಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾ. ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೀಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಎಕಾನೆಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪಾಂಯಾನಿಂಚ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಧರ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪಾಂಯಾನಿಂಚ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಧರ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖೆಳ್ ಕೇವಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವ್ಹಡಾಂಕ್’ಯಿ ಪಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚೀನಾಚೊ ಏಕ್ ಚಾಲಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಧರ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾತೆಲೆ...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಕಡೆಂ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್...

ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೊ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೊ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೊ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿಕಾಳ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘರಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಪತಿ, ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅನಿಲ್’ರಾಜ್ (40), ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಅರುಣಾ...

ಹೆಡ್ ಫೋನಾ ವರ್ವಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆಂ ಮರಣ್

ಹೆಡ್ ಫೋನಾ ವರ್ವಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆಂ ಮರಣ್

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಸೊಡುಂಕ್’ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಹಾತಾಂತ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ವ ಗೇಮ್ಸ್ ವ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಎಕ್’ಚ್ ಕಾಮ್. ಹಾತಾಂನಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಹೆಡ್’ಫೋನ್ ದವರ್ನ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.