Election

ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್?!

ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ. ಆಧಾರಾಕ್ ಲಿಂಕ್?!

ಆತಾಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವೋಟರ್ ಐ.ಡಿ.ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಪಿ.ಪಿ. ಚೌಧರಿನ್ ಸಂಸದಾಂತ್ ಹ್ಯಾ....

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಚುನಾವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರತ್ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾತೆಲೆ!

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಚುನಾವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರತ್ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾತೆಲೆ!

2019'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 2,000’ಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್, ಮೋದಿಕ್ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ಬೊಕಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 2,000’ಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ನಾಂತ್. ಆತಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್’ಯಿ ತೊ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂ...

ಫೆಬ್ರೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಚುನಾವ್

ಫೆಬ್ರೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಚುನಾವ್

ಕಾಲ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚುನಾವ್ ಕಮಿಶನರಾನ್ ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ವಿಶಿಂ ತಾರೀಕ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲಿ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರೀಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ಆನಿಂ ಮಾರ್ಚ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಚುನಾವ್ ಕಮಿಶನರ್ ನಸೀಮ್ ಜೈದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ...

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ!

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಣಾಕ್ ಆಜ್ ಪಡ್ದೊ ಪಡ್ಲೊ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಟ್ರಂಪ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿ...

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭಾತ್?

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭಾತ್?

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಖಾತಿರ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಾಚಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಕಠೀಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ...

ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಪುಜಾ!

ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಪುಜಾ!

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ (8 ನವೆಂಬರ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಚುನಾವಾಂನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮಾಸಮ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್...

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಹಿಲರಿಕ್ ಎಕಾ ಅಂಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ!

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಹಿಲರಿಕ್ ಎಕಾ ಅಂಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ!

ಯೆತಾ ತ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಖಾತಿರ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ. ಚುನಾವಾಚೊ ತಾಪ್ ಭಯಂಕರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಎಕಾ ಅಂಕಾಕ್ ಹಿಲರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎ.ಬಿ.ಸಿ ಖಬ್ರೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಣ್’ಪೂರ್ವ್ ಸಮೀಕ್ಷಾನ್...

ಹಾಂವ್, ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಹಾಂವ್, ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವಾಕ್ ಉಬೊ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಆಪುಣ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಆನಿಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಇಂಡೊ ಆಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಲಾಗಿಂ...

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾನ್ ದಿತಾ

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾನ್ ದಿತಾ

ಡಸ್ಟಿನ್ ಮೊಸ್ಕೊವಿಟ್ಜ್, ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಹುಮೇದ್ವಾರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಸಲ್ವಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್...

"ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ": ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್!

"ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ": ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್!

ಆಜ್ ಇರಾನ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜರ್ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಕ್ತೆ ವರ್ವಿಂ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಾರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಇರಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ...

ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್, 100ಚ್ಯಾಕೀ  ಚಡ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್, 100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ಬಾರಿಚ್ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲೊ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ...

ರಾಜ್ಯ್’ಸಭಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಲಜ್!

ರಾಜ್ಯ್’ಸಭಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಲಜ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷೆಕ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾ 8 ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಕ್ ಮತ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೆಚಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಕ್ ಮತ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಾಚೆ ತೇಗ್’ಯಿ ಉಮೆದ್ವಾರ್...

ಕೇರಳ, ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಧರ್ನ್ 5 ರಾಜ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆ.

ಕೇರಳ, ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಧರ್ನ್ 5 ರಾಜ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಚುನಾವಣ್ ಆಯೋಗಾನ್ 4 ರಾಜ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಿಳಾತ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಚುನಾವ್ ತಾರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲೆ. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುನಾವ್ ನಿತಿ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚುನಾವ್ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ...

ಭಾರತಾಂತ್ ಆತಾಂ 814 ಮಿಲಿಯ ಮತದಾರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಆತಾಂ 814 ಮಿಲಿಯ ಮತದಾರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಆತಾಂ ಮತದಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 814.5 ಮಿಲಿಯ ಆಸೊನ್ 1998ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮತದಾರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 34.45 ಠಕ್ಕೆ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.