Education

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್!

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್!

ಮಂಡ್ಯ: ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ...

ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್

ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಬಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಸಮಾನ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್...

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು: ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು: ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಆಜ್ (ಮಾಯ್ 2) ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್, ಪುಣ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂನಿ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿಮೆಚಿ ರಜಾ ....

ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

ವ್ಹಾಣೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಮವಸ್ತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಚೆ(Shoe)ಯಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ...

ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾರಾಮಾರಿ

ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾರಾಮಾರಿ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮಧೆಂ ಮಾರಾಮಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆನಿಂ ಜೂನಿಯರಾಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ...

ವಾಟ್ಸಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್!

ವಾಟ್ಸಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಂಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ನಂಬ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ಸಪಾಚ್ಯೆರ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಯೆತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಿಂತಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಂನಿಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜನೆರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್...

ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಪಾಂಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲೊ

ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಪಾಂಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲೊ

ದೇಶ್’ಬರ್ 68’ವೊ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ತ್ರಿರಂಗ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

2018'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಕ್ ಎಕ್’ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ

2018'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಕ್ ಎಕ್’ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ

ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಖಂಚಿಯಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಸೊಂ, ತ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಾಂದಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಜೆ.ಇ.ಇ (ಮುಖ್ಯ) ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯೆ ಅಂಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಜಯ್; ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೃಡ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಟ್ಯೂಶನಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರ್ತೆಲೆ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಟ್ಯೂಶನಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರ್ತೆಲೆ

ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್. ತಶೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಚ್ ಶೀದಾ ಟ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ಘರಾಚ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಟ್ಯೂಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಾತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಾಜಯ್, ಬರೆ ಅಂಕ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಾಟ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಯಾದ್’ಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕ್ ದಂಡ ಸೋಲಾಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುತ್ತೆದಾರ್ (21) ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಮಾತ್ಯಾಕ್  ಮುಂಡಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಖ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾಂ

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಖ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾಂ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಖ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮೆಲ್ಟನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್...

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಶೆಂಯಿ ಘಡ್ತಾ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಶೆಂಯಿ ಘಡ್ತಾ

ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್, ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ ವಾಶ್ ರುಮಾ ಭಿತರ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಶ್ ರುಮಾಚ್ಯೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಶೂಟೌಟ್

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಶೂಟೌಟ್

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿಂ ಸಹವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸ್ವತಾ: ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲಾ. ಪೂಣ್ ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿಂ ತೇಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾ...

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕಾಮ್

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕಾಮ್

ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆಹನಾಬಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾನ್ ಆನಿಂ ತೇಗ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ 12 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಕೊಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾಂ...

ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ

ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ

ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಬಸ್ ಚಾಲಕಾನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಕೀಲ್ ರಾಂಡಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರಾ ಪ್ರಕಾರ್...

ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಯೇಜಯ್!

ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಯೇಜಯ್!

ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸಾಜಯ್. ಫ್ರೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ...

ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್

ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್

ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್, ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಮಾತ್ಯೊ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಗುಜ್ರಾತಿ ಭುರ್ಗೊ 14 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತಾಲೆಂತ್’ವಂತ್ ‘ಡ್ರೋಣ್’ ಯಂತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂನಿ ರಾಜ್...

ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್

ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿಕ್’ಯಿ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ...

ಕಲ್ಯಾಣ್’ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್

ಕಲ್ಯಾಣ್’ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್

ಆಜ್ ಜನೆರ್ 13 ತಾರಿಕ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಕಲ್ಯಾಣ್’ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾತಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಲೊ...

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ರಿತಿರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಫ್ರೌಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಲಾಕ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ನಾಂತ್. ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ಭಿತರ್...

ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ  ಪರೀಕ್ಷಾ

ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ 10’ವಿ ಆನಿಂ 12’ ವಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳವ್ಣಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಎಕಾ ಕಾಮುಕಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಡ್ರೊಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಬ್ಲೇಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ನ್...

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ 9’ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯೆ ಶುಲ್ಕ್ ಬಾಂದಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೊಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್...

ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಮರಣ್

14 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ಪಡೊನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯಾ ಟುಟಿಕೊರಿನಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಖೇಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ...

ಪುತ್ತುರ್’ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಟುನಿಸಿಯಾ-ಐ ಫೆಸ್ತಾಕ್

ಪುತ್ತುರ್’ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಟುನಿಸಿಯಾ-ಐ ಫೆಸ್ತಾಕ್

10’ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಅನೀಶಾ ನಾಯಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 6-14 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಇಂಟರ್’ನೇಶನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟುನಿಸಿಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ಅನೀಶಾ ನಾಯಕ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ದೆಣ್ಯಾವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂನಿ ಬಿಯರಿಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂನಿ ಬಿಯರಿಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ

ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಕ್ ಬಿಯರಿಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಣಿಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚೆರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ತೆಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿಂ ಬೆಗಾಂ ತಪಾಸ್ತಾನಾ ತೀನ್ ಬಿಯರಿಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಲಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...

ರ್ಯ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲೆಂ!

ರ್ಯ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲೆಂ!

ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ರ್ಯ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮಂಜೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ರ್ಯ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಾಲ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಘರಾ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ...

ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಬಲಿ

ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಬಲಿ

ರ್ಯ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಾಂವಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಯಮಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸೀನಿಯರ್ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ರ್ಯ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ...

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ

ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ಸ್ ಕಾರ್ SUV ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವ್ಹೆತಾಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಕಾರ್ ಆದ್ಳಾಯ್ಲಾಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಮಾತ್ರ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲಾ. ಪ್ರಗತಿ ನಗರಾಚ್ಯೆ 6 ಚೆಡೆ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.