Digital India

ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಾಂಕ್ 1 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್

ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಾಂಕ್ 1 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿ ಭಿತರ್ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ 1 ಲಾಖ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಾಂಕ್ ಭಾರತ್ನೆಟ್ ಯೋಜನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 1 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಅಂತರ್ಜಾಳ್) ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೊ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ !

ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೊ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ !

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 60 ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ...

ವೈಫೈ ಸ್ಥಾಪನಾಕ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್’ಕ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಾಂಗಾತ್

ವೈಫೈ ಸ್ಥಾಪನಾಕ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್’ಕ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಾಂಗಾತ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ’ಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಾಳ್ ’ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ಕಾರೀ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಹಾತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.