Death

ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಕೀನ್ಯಾ'ಚ್ಯಾ ನೈರೋಬಿಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಾಳಾಂತ್ ಪಾಠ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಿದ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿಸ್ರುನ್ 40 ಅಡಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದಾರುಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘೋರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾಂ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂದಿಜನ್...

ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ನೆಕೆತ್ರ್ ತನಿಕಾ ಧಾರಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ನೆಕೆತ್ರ್ ತನಿಕಾ ಧಾರಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ನೆಕೆತ್ರ್ ತನಿಕಾ ಧಾರ (23) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮುಂಬಯ್ ಲೊಯೆರ್ ಪರೇಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ದೋರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತನಿಕಾ ಧಾರ ಪಶ್ಚಿಮ್ ವಲಯ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ರೈಲ್ವೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ...

ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೆಂ

ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೆಂ

ಜನೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೀಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆನಿಂ ಮೇರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಚಿ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಚಂದ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಲ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುಜೀನ್ ಸೆರ್ನಾನ್ ದೆವಾದೀನ್

ಚಂದ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಲ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುಜೀನ್ ಸೆರ್ನಾನ್ ದೆವಾದೀನ್

ಚಂದ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಲ್ಲೊ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಮಳ್ಬಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಯುಜೀನ್ ಸೆರ್ನಾನ್ ಕಾಲ್ (ಸೊಮಾರಾ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. 82 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಸೆರ್ನಾನ್‌ 1996'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ’ಜೆಮಿನಿ 9 ಎ’,...

ಲಂಡನಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೇವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಮರಣ್

ಲಂಡನಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೇವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಮರಣ್

ಲಂಡನಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಹೋಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಲರ್ಜಿ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಚಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ!

ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಆದ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚಿ ಉಪ ಮೇಯರ್, ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಿಕಾ, ಏಕ್ ರಾಜ್’ಕರಣಿ, ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 85’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ವಿದಿ...

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಒಂ ಪುರಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಒಂ ಪುರಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಫಾಮಾದ್ ನಟ್, ಡ್ರಾಮಾ ತಶೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಹಜ್ ನಟನಾಕ್ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಒಂ ಪುರಿ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ಅಂತರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 66. ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಒಂ ಪುರಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ವಿವೇಕಾನ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂ:ಖ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ...

ಮಂತ್ರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಮಂತ್ರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜ್’ಕರಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. 1958 ವರ್ಸಾ ಆಗಸ್ತಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತೊ 1985 ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಕ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ. 1994, 1999, 2004, 2008 ತಶೆಂ 2013 ವರ್ಸಾಂನಿ...

ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರಾಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರಾಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿಮ್ಮಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಜನ್ದಾರ್ ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಗಳ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಂಕೆನಿಯಾಂತ್ ಎಲೈಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ 22 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಕೈಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಿಮ್ಮಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ...

‘ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಟಿ ಕ್ಯಾರೀ ಫಿಶರ್ ಅಂತರ್ಲಿ

‘ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಟಿ ಕ್ಯಾರೀ ಫಿಶರ್ ಅಂತರ್ಲಿ

ಕ್ಯಾರೀ ಫಿಶರ್, ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಲಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ (27.12.2016) ದೀಸ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬಿಲ್ಲೀ ಲೊರ್ಡಾನ್ ದಿಲಿ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.55 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ತಿ ಅಂತರ್ಲಿ...

ಖ್ಯಾತ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ಜೊರ್ಜ್ ಮೈಕಲ್ ದೆವಾದೀನ್

ಖ್ಯಾತ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ಜೊರ್ಜ್ ಮೈಕಲ್ ದೆವಾದೀನ್

ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ 53 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೊರ್ಜ್ ಮೈಕಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ‘ವ್ಹಾಮ್’ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಭಾರೀಚ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಆಲ್ಬಮ್ 100 ಮಿಲಿಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್’ಚ್ ಜೊರ್ಜಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಖ್ಯಾತ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ದೆವಾದೀನ್

ಖ್ಯಾತ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ದೆವಾದೀನ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ನಟ್ ಚೇತನ್ ರಾಮರಾವ್ (76) ಪಿಡೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಪಿಡೆಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಸುಮಾರ್ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ...

ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 13 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅಂತರ್ಲೊ!

ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 13 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅಂತರ್ಲೊ!

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್’ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾರ್ ಬರ್ಫಾಚಿ ರಾಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. (ಆತಾಂ ಆಮೆರಿಕಾ, ಕೆನಾಡಾ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಬರಫ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ.) ಭುರ್ಗೊ ರಾಸ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಫಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ದಿಲೊ

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ದಿಲೊ

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್’ಯಿ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟೆನ್ನೆಸ್ಸಿಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ 5 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ತಾಚಿ ಆಕ್ರೇಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ತಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತೊ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್...

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ದೆವಾದೀನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ದೆವಾದೀನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿಂ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಬಾತ್ತು) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ (ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 66...

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಟರ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್, ಖೆಳ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಕೋಟ ಲಾಗ್ಸರ್’ಚ್ಯಾ ಅಚ್ಲಾಡಿಚೊ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (27) ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್’ಶಿಪ್ ರುಪ್ಯಾ ಪದಕ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಯಾದವ್(17) ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಗ್ರಾಚೊ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಯಾದವ್, ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ...

ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಚೋ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರ್ಲೊ

ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಚೋ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರ್ಲೊ

ತುಘಲಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ಚೋ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ (82) ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 4 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ...

ಬೇಂಕಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲೊ!

ಬೇಂಕಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲೊ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಆನಿಂ ಬೇಂಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಲೈನ್ ರಾಂವ್ಚಿಚ್ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಮೆಲ್ಲೆ 50 ವಯ್ರ್ ಜಾಲೆ. ತಂಜಾವೂರು ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಬೇಂಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ದೊಗಾಂನಿ...

ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾಂತಿ ಫುಡಾರಿ ಫಿಡೇಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ದೆವಾದೀನ್

ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾಂತಿ ಫುಡಾರಿ ಫಿಡೇಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ದೆವಾದೀನ್

ಆದ್ಲೊ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಫುಡಾರಿ ಫಿಡೇಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 90’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂ, ತಾಚೊ ಭಾವ್ ರಾವುಲಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರೆಡಿಯೋದ್ವಾರಿಂ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಥಾವ್ನ್ 90 ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಾ ದ್ವೀಪ್ ಆಸಾ. ಆಮೆರಿಕಾನ್...

ಅಶೋಕ್ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಅಶೋಕ್ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ತಶೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊಲೊ ನಟ್ ಅಶೋಕ್ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಟಿ.ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಕಾಂನಿಯಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ...

ಖ್ಯಾತ್ ಗಾಯಕ್ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ದೆವಾದೀನ್

ಖ್ಯಾತ್ ಗಾಯಕ್ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ದೆವಾದೀನ್

ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್ಲಾಂ. ಖ್ಯಾತ್ ಗಾಯಕ್ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತೊ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಮೊರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 86 ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ. ತಾಂಣೆಂ ಕನ್ನಡ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಚೊ ಭಾವ್ ಡಿ.ವಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತರ್ಲೊ!

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಚೊ ಭಾವ್ ಡಿ.ವಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತರ್ಲೊ!

ವೃತ್ತೆನ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಡಿ.ವಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. 56 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಳ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 5 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೊ ಅಂತರ್ಲೊ ಆನಿಂ...

ಪಯ್ಶೆ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಪಯ್ಶೆ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ 73 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಲೈನಿರ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಂಬಯ್ ಮುಲುಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನವಘರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಂಕಾಕ್, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ...

ಕವಿ, ಗಾಯಕ್ ಆನಿಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಕೊಹೆನ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಕವಿ, ಗಾಯಕ್ ಆನಿಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಕೊಹೆನ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಸಂಗೀತ್’ಗಾರ್, ಕವಿ ಆನಿಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಕೊಹೆನ್ ಸುಮಾರ್ 6 ದಶಖಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೊ ಆನಿಂ ಹಜಾರೊ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ, ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 82’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಂತರ್ಲೊ...

ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಸುಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಡ್ಚಣ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಕಾಸರ್’ಗೊಡ್ ಜ್ಯುಡಿಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿ.ಕೆ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಣೆಂ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ...

ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಎಕಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ವಚೊನ್ 32 ವರ್ಸಾಂಚೊ ವಿಠಲ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಮಸ್’ಕಟ್ಟೆ ಐಕಳಾ ಲಾಗ್ಸರ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಕಾಟೆಂ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಐಕಳ ಸ್ಥಳಂತಗುತ್ತು ಪಲ್ಕೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ...

ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಆಲಿಗಢ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿ.ವಿ.’ಚೊ 64 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ 6 ಘಂಟೆ ರಾಕೊನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ವಿ.ವಿ’ತ್ ತೊ ಆಧುನಿಕ್ ಭಾಷಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್...

ನಾಚ್ತಾ ನಾಚ್ತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಶ್ವಿನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ!

ನಾಚ್ತಾ ನಾಚ್ತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಶ್ವಿನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ!

ಮುಂಬಯ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ ಆಶ್ವಿನಿ ಎಕ್ಬೋಟೆ (44) ನಾಚಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ದು:ಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ನಾಟ್ಯ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.