Cyber Crime

ಫೊರಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಯುವಕ್

ಫೊರಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಯುವಕ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ಎಕಾ ಯುವಕಾಕ್, ಎಕಾ ವಿದೇಶಿ ಯುವತಿನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ....

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

ಪುಣೆ-ಮುಂಬಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಾಪುರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣೆಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್....

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.