Crime

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೊವಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಾಂತ್ ....

ವೆನ್ನಿಸ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ!

ವೆನ್ನಿಸ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ!

ವೆನ್ನಿಸ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಎ1 ಥಾನಿ ಕಲೆಕ್ಷನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ....

ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್  ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ರಾವಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೊಸಪೇಟೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಸೊರೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿನಿಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ....

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.  ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಕೈಲಾಸ್’ನಗರಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್, ರವೀಂದರ್ ಗೋಸೈನ್ ....

ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರುಷಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್: ತಲ್ವಾರ್ ಕುಟಮ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರುಷಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್: ತಲ್ವಾರ್ ಕುಟಮ್

2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಆರುಷಿ ಆನಿಂ ನೇಪಾಳ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಹೇಮರಾಜ್ ಬಂಜಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಆನಿಂ ನುಪುರ್ ತಲ್ವಾರ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್....

ನಿವೃತ್ತೆಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಂಧನ್!

ನಿವೃತ್ತೆಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಂಧನ್!

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಘುರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತೆಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಂಧ್ರಾಚ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟ್ರಾಚಾರ್ ನಿಗ್ರಹ್ ದಳಾನ್ ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ....

ಸೊಭಾಯ್ ಹಿಚೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಕಾಜಾರ್ ಹಿಚೊ ಧಂದೊ?!

ಸೊಭಾಯ್ ಹಿಚೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಕಾಜಾರ್ ಹಿಚೊ ಧಂದೊ?!

ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ತಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ....

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲುಟುನ್, 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚೊರ್

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲುಟುನ್, 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚೊರ್

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಚೆಂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಮೆಶಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಚೊರಾಂನಿ 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ....

ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಖುಖ್ಯಾತ್ ಖುನಿಗಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಆರೋಪಿ ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನ್, ಹಾಕಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ....

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 7 ಇಶ್ಟಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರೇಪ್ ಕರಯ್ಲೆಂ?!

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 7 ಇಶ್ಟಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರೇಪ್ ಕರಯ್ಲೆಂ?!

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಕರ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ತಿಚಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ....

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ದಿವ್ಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ - ಜಯ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ದಿವ್ಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ - ಜಯ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹಾತಿಂ ಜಳ್ಚ್ಯೊ ದಿವ್ಟ್ಯೊ ಘೇವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಗೌರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ...

ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಇಲಾಖಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲಾ. ನಿರಂಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಶರತ್ (19) ಹಾಕಾ....

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿಚಿ ತನ್ಖಿ

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿಚಿ ತನ್ಖಿ

ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗಡ್ (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ.) ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ...

ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ವರ್ದಿ: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್

ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ವರ್ದಿ: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್

ಹಾಂವ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ತುಮಿಯೀ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ವರ್ದಿ ಕರಿಜಯ್. ಪೂಣ್ ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ...

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಲೊ?!

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಲೊ?!

ಸುಡಾಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ನೊಯ್ಡಾ ನಿವಾಸಿ ವರುಣ್ ಗುಲಾಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ....

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್; ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್; ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೋರ್ನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಲಾ....

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದೊಳೊ

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದೊಳೊ

ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ ಸೊರೊ ಆನಿಂ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ....

ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಆಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಭಿಯಾನ್ 12 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಜೊ .....

ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್:  ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂ ಬಂಧೆಂತ್

ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂ ಬಂಧೆಂತ್

ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಳಿಂ ...

ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಾಕ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ

ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ, ನೆಹರು ತಾರಾಲಯಾಕ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ

ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ’ನಮ್ಮ 100’ಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ ಆನಿಂ ತಾರಾಲಯಾಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ....

ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ದಾವಣಗೆರೆಚ್ಯಾ ಬಾಡಾ ಕ್ರೊಸ್ ರೈಲ್ವೇ ಪಾಟ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ದೊಗಾಂ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ರಯ್ಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ 17...

ಪುತಾನ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖೆಲೆಂ?!

ಪುತಾನ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖೆಲೆಂ?!

ಸೊರೊ ಆನಿಂ ಭೂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್, ಸೊಮಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ನಾಕ್’ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೀರ್ನ್,....

ಡೇರಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್

ಡೇರಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್

ದೊಗಾಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ್’ಭಯ್ಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌಧ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಗುರ್ಮಿತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಕಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 376, 511 ಹಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್...

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪ್ಲಿ

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪ್ಲಿ

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಡಾಯ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಸುರಿ ತೊಪ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೋಲ್ವೋ ಶೋರುಮಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ತೂರ್'ಚೊ ಸತೀಶ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ಅಗೋಸ್ತ್ 18ವೆರ್,....

ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸತ್

ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸತ್

ಯು.ಎಸ್'ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲೆಂ. ಚಲಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ...

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯೆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯೆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 16ವೆರ್, ದೆಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯೆರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಚ್ಯಾ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲೊ. ದೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಕ್ ಭೊಂವುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಯುವತಿ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್...

ಸುನೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಸುನೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ದಗ್ದೊವ್ಣ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುನೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಅನ್ವಾರಾ ಇದ್ರಿಸಿ ಆನಿಂ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್, ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ!?

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್, ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 17ವೆರ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ಆವಯ್-ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ...

ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ನಟಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್?

ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ನಟಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್?

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಚಲಪತಿ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸೃಜನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ತೆಲುಗು ನಟಿನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕಾ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.