Coastalwood

ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ನಟಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ನಟಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ನಟ್-ನಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ತುಳು ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೆಂ ....

ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಸ’ ಆಡಿಯೊ ಸಿಡಿ ಉಗ್ತಾವಣ್

ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಸ’ ಆಡಿಯೊ ಸಿಡಿ ಉಗ್ತಾವಣ್

’ಯೂ2 ಸಿನೆಮಾಸ್’ ಲಾಂಛನಾಖಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಪ್ರಥಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಸ’ ಹಾಚಿ ಆಡಿಯೊ ಸಿಡಿ ಕಾಲ್ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ 5 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲಿ. ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಕಥಾ-ಸಂಭಾಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 9.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್...

ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಜುಲಾಯ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾತ್ಹಿಕ್ವಾ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7:30 ವೊರಾರ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೌಸ್ ಫುಲ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್  ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ‘ಫುಲ್ ಹೌಸ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ‘ಫುಲ್ ಹೌಸ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಚಲನ್’ಚಿತ್ರ್ ಕೇವಲ್ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಜ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಂ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಗೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್, “ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ”...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಹೌಸ್ ಫುಲ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಪವೀಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್...

`ಪ್ಲಾನಿಂಗ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ

`ಪ್ಲಾನಿಂಗ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ

`ಪ್ಲಾನಿಂಗ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವೊರಾರ್ ಬೊಂದೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಿಯೊ-ವಿಶುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆ್ಯಂಡ್ರು ಸೊಜಾನ್ ...

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೇಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊದಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಡಿ’ಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೇಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊದಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಡಿ’ಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸವೆಂ ಕ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಂಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೇಳ್’ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಪೊದಾಂ, ಸಂಗಿತಾಚಿ ಸಿಡಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ದೀಪಾ ಕಂಪಟ್ರ್ಸ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 11.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.