Church Inauguration

ಬ್ರಹ್ಮವರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಬ್ರಹ್ಮವರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಚ್ಯೆ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ (28.12.2016) ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲೆಂ...

ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಹ್ಯಾಚ್ 15 ದಸಂಬರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲಿ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ 2003 ವರ್ಸಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.