Christmas Celebration

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚ್ಯೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಸಂಬರ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೆರೊಲ್ಸ್ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30’ಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಂನಿ...

ಉಡುಪಿಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

ಉಡುಪಿಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

‘ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ರೈತಾಂ ಆನಿಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಸೊಧಿಜಯ್/ಪಳೆಜಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ. ಉಡುಪಿ ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಯೆ ಆವರಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸಂಗಿಂ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.