Chikmagalur

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

ವ್ಯಾಪಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸವೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ತಶೆಂ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

ಫಿಲ್ಮ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ?!

ಫಿಲ್ಮ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ?!

ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆಸ್ತಾತ್’ಗೀ, ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಚಾನಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ಆತಂಕಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚಾನ್ ತೆಂ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಭಿಂಯಾನ್ ಮತ್ ಚುಕ್ತಾತ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಸ್ಕತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.