Cell phone

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

ತುಮ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಚಾರ್ಜರಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಚ್ ಕರಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಚಾರ್ಜರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ ತರೀ, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆ ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.