Business

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸದಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊಂ

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸದಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊಂ

ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಬೇಂಕ್ ಖಾತೊ ಆಸೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತುಮಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್. ಆಸ್ತ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ತಾನಾ ವ ವಿಕ್ತಾನಾ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಹ್ಸಿತಾ...

ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆ!

ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಕೃಷಿಕಾಂಕ್ ರಡಾಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಛತ್ತೀಸ್'ಗಡಾಚ್ಯಾ ಪತ್ತಲ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈತಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್...

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂತುಯಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ 15 ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 450 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ. 4,500 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ...

5 ಮಿನುಟಾಂನಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಲ್ಯೊ!

5 ಮಿನುಟಾಂನಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಲ್ಯೊ!

ಚೀನಾಚಿ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ‘ಅಲಿಬಾಬಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಹಾಂಣಿಂ ಕೇವಲ್ 5 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಏಕ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸಾಂಚೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯೆ 33,515 ಕರೊಡ್...

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಚೊ ನವೊ ನಾಟಕ್!

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಚೊ ನವೊ ನಾಟಕ್!

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ತಾಕಾ ದೇಶ್’ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಇಂಗ್ಲೆಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಕೀ ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆತಾಂ. ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಅಶೆಂ...

ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಬಂದ್; ನಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೊ?

ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಬಂದ್; ನಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೊ?

ಕನಿಷ್ಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಾಮಾಗಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಭಾರತೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಸಂಘಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್...

ಮುಂಬಯ್ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಬಂದ್!

ಮುಂಬಯ್ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಬಂದ್!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ 90 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕುತ್ ಕಂಪೆನಿ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಅತೀ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ (ಮುಂಬಯ್ ವಿಲೆ ಪಾರ್ಲೆ) ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ಆರ್ಥಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ...

ಹೊಂಕೊಂಗಾಂತ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ದಫ್ತರ್

ಹೊಂಕೊಂಗಾಂತ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ದಫ್ತರ್

ಹೊಂಕೊಂಗಾಂತ್ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ದಫ್ತರ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಿಸಿ ಕೆಮರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಖಂಚಾಯಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾ:ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್’ಯಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೊಟರ್ಡೆಮ್ ಆಧಾರಿತ್ ಹೊ...

ದೇಶ್ ಭರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್

ದೇಶ್ ಭರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್

27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, 12 ಆದ್ಲಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಆನಿ 8 ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ ವಾಂಟೆ ಘೆತ್ಲಾ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿನ್ ವಿಜ್ 2012 - ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವಾರ್ಡಾಂತ್ ’ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 78 ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.