Building Collapsed

ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ ಗೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ...

ಪುಣೆಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಪುಣೆಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಪುಣೆಂತ್, ಬಾಲೆವಾಡಿಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಡೊನ್ ಸುಮಾರ್ 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಗ್ಳೆ ಕಾಮಾಗಾರ್ 13’ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸಕ್ಲಾ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಹ ಕಮಿಶನರ್ ಬಿ. ಟೆಲಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.