Breast feeding

2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆಪ್ಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆವಯೊ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಓರೆಗೊನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ದೂದ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ 6 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.