Book Release

ದಸಂಬರ್ 02 ವೆರ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ದಸಂಬರ್ 02 ವೆರ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2014-17 ಆವ್ದೆಚೆಂ 61’ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪರ್ಗಟಾಯ್ತಾ. ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ 6 ಜಣ್ ಬ್ರದರಾಂನಿ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣ್-ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಖೆಳವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 500 ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾಂಚೊ ಜಮೊ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.