Bollywood

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ

ವೆಗಿಂಚ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾಚೆಂ ‘ನೂರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ತಾ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋನಾಕ್ಷಿಕ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂನಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ಕೆದಾಳಾ ವ್ಹೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ...

ಬನ್ಸಾಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಸೆಟ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಬನ್ಸಾಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಸೆಟ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಖ್ಯಾತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಿಂದ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆನಿಂ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜೈಪುರಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆ...

 ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ

ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ

‘ರಾಯಿಸ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ರೈಲಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ತಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ. ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಡಾ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ...

ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ದಿ ಎಲ್ಲೆನ್ ಡಿಜೆನೆರೆಸ್’ ಶೋಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಹೊ ಶೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಲೊ...

ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡಾಕ್

ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡಾಕ್

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಹೊಟ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ವೆಗಿಂಚ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್'ವುಡಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ನರಸಿಂಹ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ‘ಲೀಡರ್’ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಐಟಮ್ ಪದಾಚ್ಯೆರ್ ಬಿಪಾಶಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಪದ್ ಬಿಪಾಶಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಬಿಪಾಶಾನ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್’ಯಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ‘ಲೀಡರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ...

ಸೋನಮ್ ರಣ್'ಬೀರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಸೋನಮ್ ರಣ್'ಬೀರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ವೊನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ...

ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್

ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್

ಹೊಲಿವುಡ್ ಟಿ.ವಿ. ಶೋ ‘ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆತಾಂ...

ಹ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್

ಹ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್

ನಟಿ ಸಯಾಮಿ ಖೇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಶಾ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಆನಿಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಖಂಯ್. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಾಪ್...

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್

ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್

‘ಕೊಕ್ ಟೇಲ್’ ‘ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಕ್ ಆಜ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ತರ್’ಯಿ ತೆಂ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸಾ. ಹೊ ಮಹಿನೊ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಕಾಜೋಲ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಾ!

ಕಾಜೋಲ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಾ!

ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ದಿಲ್’ವಾಲೆ’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾಜೊಲ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ತಮಿಳಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ವಿ.ಐ.ಪಿ.’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್...

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!

‘ಕೊಫಿ ವಿದ್ ಕರಣ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಖಬರ್ ಆನಿಂ ಗುಪಿತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊ. ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ ಪುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ...

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

ಕುಸ್ತಿ ಪಹಲ್ವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪೊಗಾಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್’ಚರಿತ್ರಾ ವಯ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಫಾತಿಮಾ ತನಾ ಶೇಖ್, ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್, ಸಾನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಂಣಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ದಂಗಾಲ್’ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲಾಂ...

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಷ್

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಷ್

ಸರೊಪ್ ಆನಿಂ ಮುಂಗುಸಾ ಭಾಷೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನಾ ಮಧೆಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೊಗ್’ಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್...

ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್

ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ನಾಂವ್ ಕಮಯ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಐಟಮ್ ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾತ್. ಸನ್ನಿ, ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲಿ ಕಾಣಿ. ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಜಾಯ್ತೇ ಒಫರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್...

ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್

ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ ಬೇಬಿ ಡೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ನಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ...

ಎಕಾ ನಟಾನ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ರೇಖಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ!

ಎಕಾ ನಟಾನ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ರೇಖಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ!

ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ನಟಿ ರೇಖಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಯ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಿಕಿತಾ ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ. ‘ಅಂಜಾನಾ ಸಫರ್’ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ನಟ್ ಬಿಸ್ವಜಿತಾನ್ ರೇಖಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆ ಖಂಯ್...

ಬಿಗ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್

ಬಿಗ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್

2016 ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಹಾಚೆಂ ‘ಪಿಂಕ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಬಾರ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಶೂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ 4 ಆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿಂ...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ...

ಆತಾಂ ಸೂಪರ್’ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

ಆತಾಂ ಸೂಪರ್’ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಕಾ ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ’ರೋಬೊ-2’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ’ಬಿಝಿ’ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಿಂದಿಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ...

ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ

ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಲಿಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಚರ್ಚಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ನಾಸಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೆ ಚೆಡುಂ...

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾಂ!

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾಂ!

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಟ್ ಫವಾದ್ ಖಾನ್, ಹಾಚೆಂ ನಟನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರುಂಕ್ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೊವ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸೆವಾ ಫಂಡಾಕ್ 5 ಕರೊಡ್...

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ!

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ!

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಆತಾಂ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ಥಾನ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಸಿರಿಲ್ ಆಕ್ಸನ್’ಫ್ಯಾನ್ಸಾಕ್’ಯಿ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್...

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂ: ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂ: ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ

ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾ, ಕೊಣ್’ಯಿ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ತಾ...

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಚೊ ಪಾತ್ರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಖೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾಜ್’ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾನ್...

ಕೊಮೆಡಿ ಶೋಂತ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ!

ಕೊಮೆಡಿ ಶೋಂತ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ!

‘ಕೊಮೆಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಬಚಾವೋ ತಾಜಾ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಟ್-ನಟಿಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ. ಹೊ ಏಕ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರೂಪಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ನಟ್-ನಟಿಂಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ...

‘ಹೇ  ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ 200 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ಲೆಂ

‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ 200 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ಲೆಂ

ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಬರಿಚ್ ಕಮಾಯಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 206 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಕಮಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ...

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ದೀಪಿಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ದೀಪಿಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!

ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ‘ಎಮ್ ಟಿ.ವಿ ಸಂಗೀತ್ ಯುರೋಪ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದೀಪಿಕಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತೆಲೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ...

ಆಜಯ್ ದೇವ್’ಗನ್ ರಾಯ್ಸತಾ!

ಆಜಯ್ ದೇವ್’ಗನ್ ರಾಯ್ಸತಾ!

ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ, ‘ಶಿವಾಯ್’ ಆನಿಂ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ. ‘ಶಿವಾಯ್’ ಆಜಯ್ ದೇವಗನಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚೆಂ ವಿವಾದಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ತಾಂತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆಂ ಚುಮ್ಮಾ-ಚುಮ್ಮಾ

ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆಂ ಚುಮ್ಮಾ-ಚುಮ್ಮಾ

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಮ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸೊಭುನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.