Blast

ಬೆಲೂನಾಕ್ ವಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್

ಬೆಲೂನಾಕ್ ವಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್

ಬೆಲೂನಾಕ್ ವಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 4 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ನಗರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಲೂನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಖೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ 8’ವ್ಯಾ ಕ್ರೊಸಾರ್ ಎಕಾ ವೊಕ್ತಾಂ ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್...

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶೀಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಹಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಚುಕ್ಲಾಂ. 2 ಲೊರಿಂನಿ 900 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೋಂಬ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್...

ಪಟಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 27 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 27 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶಹರಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 27’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂತ್ 70’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾತ್. ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್...

ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ (ಇಂಗ್ಳೆ) ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಚೀನಾಂತ್ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, 20 ಜಣ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಚಿಂಗ್ ಕ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಿನ್ ಸಂಗೌ ಕೊಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಗೊನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೊ,...

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮರಣ್!

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮರಣ್!

ವೀಜ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಸ್ಫೋಟ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.