Bike Stunt

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಕಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ವೆಗಾನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಸ್ಟಂಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವಾಚೆರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಮಿತ್ರಾಂಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್’ಲೋಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಸ್ಟಂಟ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.