Bihar Election

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ್

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ್

ಜೆಡಿಯು ಮುಖೆಲಿ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆ ಫುಗಟ್ಯೊ: ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ಚೆಂ ಉತಾರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆ ಫುಗಟ್ಯೊ: ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ಚೆಂ ಉತಾರ್

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂನಿ ಫುಗಟ್ಯೊ (ಪಟಾಕಿ) ಫುಟೊವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ’ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಗಟ್ಯೊ ಫುಟ್ತಲ್ಯೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್...

ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮಾಂತ್ ಆಸಾ, ಮೋದಿ’ಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್: ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್

ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮಾಂತ್ ಆಸಾ, ಮೋದಿ’ಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್: ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಂಕಾ ನಾಸ್ ಕರೂನ್ ಬಿಹಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ ಜೆಡಿ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವಾನ್...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಜೆಡಿಯು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಸೆರ್ವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 155 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್...

ಬಿಹಾರಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಲಾಲು ಘೋಷಣ್

ಬಿಹಾರಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಲಾಲು ಘೋಷಣ್

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಸೀಟ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೆಡಿಯು ಮುಖೆಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಣೆಂ...

ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲ್

ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ್ ದೋನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.