Awareness

ಅಪ್ರಾದ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆಂ

ಅಪ್ರಾದ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಾಂತ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಅಪ್ರಾದ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ಖಾತಿರ್, ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾಚ್ವಿ ನಿಶಾನಿ ದಾಖವ್ನ್...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಮಿ, ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಮಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚ್ಯಾಕೀ 5 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ನರಿತಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ 86 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಎನ್.ಟಿ.ಟಿ ಡೊಕೊಮೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ಬರಯ್ಲಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.