Air India Express

ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್

ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋಹಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲೆಂ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.