Adventure

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಾಪುಯ್-ಧುವ್

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮುಳಾಚಿಂ ಅಜಿತ್ ಬಜಾಜ್ (53) ಆನಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ ದೀಯಾ ಬಜಾಜ್ (24) ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಶಿಖರ್...

ಕುಟ್ಮಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡೊನ್ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಕುಟ್ಮಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡೊನ್ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಸೌ ಪೌಲೊಂತ್ ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ವೆಳಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. 36 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫೆಬಿಯೊ ಎಜೆಕ್ವೆಲ್ ಡಿ ಮೊರೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 40 ಮೀಟರಾಂ ಉಬಾರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ...

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ 1,031 ಕಿ.ಮೀ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ!

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ 1,031 ಕಿ.ಮಿ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ!

12 ದಿಸಾಂನಿ 6 ಜಣ್ ಉಪ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಸ್! ಮುಂಬಯ್ ಧಾಡಿಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಜವಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾನ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಜವಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾನ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂ ಜವಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಅನಾಹುತ್ ಚುಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿನಿ ತೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೆಂ...

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಬೋಬೆಕ್ ಚೋರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆ!

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಬೋಬೆಕ್ ಚೋರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆ!

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೋರ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿ. ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಬೋಬೆಕ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 56 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೇಮಲತಾ ಪಟೇಲ್ ವಿನ್ಸ್ ಫೋರ್ಡಾಂತ್...

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಹಸ್ ಪಳೆಯಾ!

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಹಸ್ ಪಳೆಯಾ!

ಭುವನೇಶ್ವರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಕ್ ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್’ಚ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಕುಶಿನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ...

4 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಹಸಿ ಭುರ್ಗೊ!

4 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಹಸಿ ಭುರ್ಗೊ!

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ನಂಯೊ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯೊ. ಅಸಲಿ ಆಪಾಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ 4 ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ...

ಟ್ರಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ 400 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಟ್ರಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ 400 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಟ್ರಕ್ಕಾ ಪಂದಾ ಬಸೊನ್ 200 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಬೆಲ್ಟಾನ್ ಬಾಂದುನ್ 400 ಕಿ.ಮಿ. ಚಲ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಿವಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಯೆತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.