Accuse

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಏಜೆಂಟ್: ಸ್ವಾಮಿ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಏಜೆಂಟ್: ಸ್ವಾಮಿ

ಕಲರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಹಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏಕ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆನಿಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್...

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಚ್ಯೆರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಚ್ಯೆರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರೆಯಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ಯೂನ್-ಹೈ, ಹಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ತಿಣೆಂ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬೊ ಮಾರ್ತಾನಾ, ತನ್ಖೆ ಸಮಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕ್,...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.