Accident

ಕುಮಟಾ: ಬರ್ಗಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್

ಕುಮಟಾ: ಬರ್ಗಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್

ಕುಮಟಾ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಗಿಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಹಾಮಾರ್ಗ್ 66 ಹಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಘಾಯೆಲಾ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಲ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಭಿಯೆಲೊ....

ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 11 ಜಣ್ ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 11 ಜಣ್ ಮರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರ್ 13ವೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಯೆಲ್ಲಾಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಂಕೋಲಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ...

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: 6 ಮರಣ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: 6 ಮರಣ್

ಮಹಿಂದ್ರಾ ಲೊರಿ ಆನಿಂ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಸ ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಆಯನೂರು ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ನವೀನ್, ಅಶೋಕ್, ಕಿರಣ್, ಸಂತೋಷ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆನಿಂ ...

ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್!

ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್!

ಚೀನಾ: ಬಾಯ್ಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಾ. ಕೊಯ್ರ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಏಕ್ ಲೊರಿ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್’ಯೀ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಕ್, ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾ....

ಎಕಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ 4 ಜಣ್; ಬಸ್ ಆಪ್ಟುನ್, ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಎಕಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ 4 ಜಣ್; ಬಸ್ ಆಪ್ಟುನ್, ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉಮರಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಬಸ್, ಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಪ್ಟುನ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಆಸಾತ್ ...

ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಾನ್, 9 ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಾನ್, 9 ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಲಾತುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ ನೋವ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಾರ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್...

ಮಾಲೇಹ್ ಆನಿಂ ಲೆವೊನಾ ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ಸ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಮಾಲೇಹ್ ಆನಿಂ ಲೆವೊನಾ ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ಸ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಮಾಲೇಹ್ ಲೆವೊನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್, ರೂಟ್ ನಂ. 60 ಪಳ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಿರಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಜಣ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಥಮ್ ಖಬ್ರಾಂ ಮಾರಿಫತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವಾದಾಳಿ ವಾರೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್...

ಕ್ರೂಸರ್ ಆದ್ಳೊನ್ ತೇಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕ್ರೂಸರ್ ಆದ್ಳೊನ್ ತೇಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೇಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ರೂಸರ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ರವಿ(30) ಚಂದ್ರಕಾಂತ್(27) ಆನಿಂ ಈರಣ್ಣ(32) ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್...

ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಟ್ರಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 15’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಟುವ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಲಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ರೆಂವೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಲೊರಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ. ತಾಂತುಂ 15 ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿಂ 30’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾರ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿಂ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (28) ಮರಣ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಅಂತರಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಘಡ್ ನಿವಾರ್ಲೆಂ

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಅಂತರಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಘಡ್ ನಿವಾರ್ಲೆಂ

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಸೆವ್’ಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಶಿರ್ಲೇ ಲೊಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 53 ವರ್ಸಾಂಚಿ ರೆನಿ ಮೆಕೆನಿ, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಸೆವ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್...

18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್!

18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್!

ಶಾರ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಲ್ಬಾ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಕಾರ್...

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ನವೆಂ ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆನಿಂ ಮೊರ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ 10 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲಾ ತರ್ 12 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...

ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ದುರ್ಘಟನ್

ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ದುರ್ಘಟನ್

ಶಿಂಷಾ ನಂಯ್ಕ್ ಆಲ್ಟೊ ಕಾರ್ ಪಡೊನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮದ್ದೂರಾ ಲಾಗಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮಕ್ಬೂಲ್ ಪಾಷಾ(45) ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮುನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆ...

ವೊಲ್ವೊ ಬಸ್-ವ್ಯಾನ್ ಆದ್ಳೊನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ವೊಲ್ವೊ ಬಸ್-ವ್ಯಾನ್ ಆದ್ಳೊನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಣಿಪಾಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವೊಲ್ವೊ ಬಸ್ ಆನಿಂ ಕುಂಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರ್’ಗೊಡಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಇಕೊ ವ್ಯಾನಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಇಕೊ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಪರಪ್ಪಪಳ್ಳಂಜಿ ನಿವಾಸಿ 19 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಉಜ್ವಲ್’ನಾಥ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಚೇರ್ಕಳ ಜಾಲಡ್ಕ...

ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ಮರಣ್

ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿಂ 20 ಜಣ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಲಾಗಿಂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರ್’ಚಿ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಟಾಯರ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್: ತೆಗಾಂಚ್ಯೆ ಮರಣ್

ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಟಾಯರ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್: ತೆಗಾಂಚ್ಯೆ ಮರಣ್

ಟಾಯರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೊಲೆರೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಟಾಯರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಲೊರಿ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿಂ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಹಾವೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ನರಸಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (35), ಕೋಮೇಶ್ ಲಮಾಣಿ (19) ಆನಿಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (39) ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ...

ತಿರುವಣ್ಣಮಲೈಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ 7 ಜಣಾಂ ಅಂತರ್ಲಿ!

ತಿರುವಣ್ಣಮಲೈಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ 7 ಜಣಾಂ ಅಂತರ್ಲಿ!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿರುವಣ್ಣಮಲೈ ಲಾಗಿಂ ಟ್ರಕ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದ್ಳೊನ್, ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ 7 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ - 75 ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ - 75 ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ 75 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಲಾಗಿಂ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬೊಲಿವಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ...

ಲಂಡನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿಚಿ ಧುವ್ ಅಂತರ್ಲಿ

ಲಂಡನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿಚಿ ಧುವ್ ಅಂತರ್ಲಿ

ನೊಯ್ಡಾಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸೂಪರ್ ಟೆಕ್, ಹಾಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಆರ್.ಕೆ. ಆರೋರಾಚಿ ಧುವ್ ಮೋಹಿನಿ ಆರೋರಾ (23) ಲಂಡನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಂಡನ್’ಚ್ಯಾ ರಿಜೇಟ್...

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಗೇಟಿ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್!

ಗೇಟಿ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್!

ಎನ್.ಎಂ.ಪಿ.ಟಿ ಪಣಂಬೂರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಂ 5.40 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾಚೊ ಹೆಡ್ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರ್ ಮುಳಾಚೊ...

ನೋಟ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಲೊರಿ ಪಲ್ಟಿ ಜಾಲಿ!

ನೋಟ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಲೊರಿ ಪಲ್ಟಿ ಜಾಲಿ!

ರಾಯ್’ಚೂರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಂಕಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ಲೊರಿ ಪಲ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ರಾಯ್’ಚೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಂಧನೂರ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಿಂಧನೂರ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕುನ್ನಟಗಿ ಲಾಗ್ಸರ್ ಹೈವೆಚ್ಯೆರ್ ವೆಚಿ ಲೊರಿ ಚಾಲಕಾಚ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ...

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೊ ಆಚರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ!

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೊ ಆಚರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ!

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ, ತೆದಾಳಾ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಹನ್ ಸ್ಟೊಪ್ ಲೈನಿಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ...

ಕಾರ್-ಬೈಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಅಂತರ್ಲಿಂ

ಕಾರ್-ಬೈಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಅಂತರ್ಲಿಂ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಕ್ಷತಾ(25) ಆನಿಂ ತಿಚೊ ಭಾವ್ ಶಿವಾನಂದ (19) ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಬಾಳ್ತಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಲಿತೊಟ್ಟು ಎಕಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೈಕಾಕ್ ಹಾಂಡ್ಲೆ ಆನಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣ್...

ದೋಗ್ ಕನ್ನಡ ನಟ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ದೋಗ್ ಕನ್ನಡ ನಟ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ದೋಗ್ ಕನ್ನಡ ನಟ್, ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತೆ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ 60 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಲೆ...

ಆಮ್ಸೊರಿ ಚಾಲನಾ ವರ್ವಿಂ ದೂದಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಆಮ್ಸೊರಿ ಚಾಲನಾ ವರ್ವಿಂ ದೂದಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿಂತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಅತೀ ಖೆಳಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ದೂದಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಮುಳಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ (22) ಸಕಾಳಿಂ ಹೆಗಡೆ ನಗರಾಂತ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಎಕಾ...

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ ಮರಣ್!

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಸ್ಟ್ರಾಲರಾಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಆದ್ಳೊನ್ 8 ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಹನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ...

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಜಿಯೊಚೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸುಮಾರ್ 6 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕೈಕಂಬಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೈಕಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರಾನ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕಡಿಚೊ ಆನಿಂ...

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಬಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.