ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12’ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್.

ನ್ಯೂದಿಲ್ಲಿ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ 12’ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸೊಮಾರಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ 82.70 ಠಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 82 ಠಕ್ಕೆ’ಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಟಿಯೀ ಚಲಿಯಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಉಬಾರ್ಲೊ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಜಪಾನ್ : ಫುಡ್ ಜಾಲೆಂ ಸುನಾಮಿ ಭ್ಯೆಂ!

ಜಪಾನ್ ರಾಜಧಾನ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆದ್ವಾರಿಂ ಕಾಲ್ಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಘರಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಧಾವುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂಕೀ ಫುಟೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾಲ್ಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಘರಾಂ ಆನಿ ದಫ್ತರಾಂಥಾವ್ನ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಸಾಂಗಾತಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್!

ಮುಂಬೈ: ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಅಭಿಮಾನಿಚೆಂ ಸಂಯೋಗ್ ಆಸಾ. ದಭಾಂಗ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಬೋ ಖ್ಯಾತಿಚೊ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>