ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

12 ವಿವಿದ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದವರ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಶ್ಚಿಮ್’ಬಂಗಾಳ್, ಕೇರಳ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೆರ್ವೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಟಾಪ್’ಲೆಸ್ ನಾಚ್ ನಾಚೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೊ 65 ಅಂಕ್ವಾರಿ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ!

ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಟಾಪ್’ಲೆಸ್ ನಾಚ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲೊಜಿತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೊ 65 ಅಂಕ್ವಾರಿ ಬಸ್ ಅವ್ಫಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಭೀರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ ಆಪ್ರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಬರಿಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ನಾಚ್ಪಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್’ಚೊ ರಾಯ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಾಟಿ-3 ಹಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಟಾಪ್’ಲೆಸ್ ನಾಚ್ ಆಯೋಜಿತ್ ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಝಡ್‌ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿಯಂಟ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ದೆಶಾಚೆಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಟಿವಿಎಸ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜ್ಯೂಪಿಟರ್ ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಝಡ್‌‍ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿಯಂಟ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ರು.53,827 ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜೂಪಿಟರ್ ರು.47,049 (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ). ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ನವೆಂ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಶಿಂಕಳ್, ಅಬು ಧಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 16, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೊಣದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಾಂಕೇತಿಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>